Sociala Medier https://pixabay.com/sv/jorden-globen-v%C3%A4rlden-kontinenter-1757617/

Sociala Medier

Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram,Tumblr, Blogg, Snapchat, Youtube och Squarespace. Listan kan göras oändlig på alla sociala medier.

Att vara företag och använda sig av sociala medier kräver mycket arbete.  En otydlig tweet under fel haschtag, ett kryptiskt Facebook-inlägg eller en skämtsam video på YouTube kan lätt tolkas fel och ge upphov till negativa effekter. Det är viktigt att vara tydlig och hela tiden behålla kontrollen.  En god idé är att sätta upp en policy för hur man ska arbeta med det samt hur man ska förhålla sig som anställd till det. En klar och tydlig policy för alla anställda visar att man tar sociala medier på allvar och visar att man inser riskerna med att finnas där.  Man vill inte bli associerad med negativiteter.

För att lyckas måste man ha strategier för varje media. Man ska vara ärlig och tydlig i sitt agerande. Man ska ta tag i uppkomna klagomål tidigt, innan det sprids och blir en ostoppbar lavin!

Man ska INTE ha sociala mediekonto om man inte har resurser att underhålla dem.  Inte för att ”konkurrenterna har ett så måste vi också ha ett.”  Innan man tar beslut om vilken/vilka strategier man väljer ska man tänka på ett par saker.

  • Vilka är målgruppen?
  • Var befinner de sig?
  • Vad skulle det förvänta sig av oss om vi fanns där?
  • Hur ska vi skapa spännande och engagerande inlägg?
  • Har vi resurser för att ” underhålla dem”?

Man måste ha personal som kan lägga ner tid, formulera och skapa intressanta inlägg för målgruppen. Kan vara video, bra bilder och intressanta och engagerande texter.

För att vara lyckosam i sociala medier ska man placera intressant innehåll som passar målgruppen där de redan finns!

Det viktigaste av allt är; Publicera olika innehåll i olika medier!

Till exempel, en tweet ska vara intressant för målgruppen och den ska generera ett mervärde för att bli spridd. Tänk på att en tweet i genomsnitt endast är ” modern” och intressant i ca 15-17 minuter. Sedan är den bortglömd och  målgruppen vill ha något nytt! Tänk själva då vilket arbete som måste läggas ner för att ständigt vara aktuell och finnas på målgruppens agenda!

Uppge ditt telefonnummer

Affärsutveckling, Marknadsföring & Städning i Kinda